Archive | Tháng Năm 2012

[INFO] 120527 Jaejoong trong Dr. Jin là một chủ đề nóng ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới

No. 1 twitter trend ở  Singapore

No. 2 Twitter trend ở Peru

Từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Nate

“Kim Jaejoong” và “Kim Jaejoong Dr. Jin”

Vẫn nằm trong top những chủ đề nóng nhất trong 6 giờ và 16 giờ sau khi tập một được phát sóng.

 

Credit: PrinceJJ + LetsflyJJ | Shared by: PrinceJJ + PigJaeBoo_VN

Advertisements

[RATING] Time slip Dr.Jin ep 1+2

AGB Nielsen Korea

1st episode
Nationwide: 12.2%
Seoul: 14.1% S

TNS Media Korea

1st episode
Nationwide: 10.7%
Seoul: 13.5%

SBS Gentleman’s Dignity – ratings AGB: 14,1% (Nationwide) / 16,0% (Seoul) ratings TNS: 13,7%(Nationwide) / 15,9% (Seoul)

—————————————————–

AGB Nielsen Korea

2nd episode
Nationwide: 11,8% (-0,2%)
Seoul: 13,2% (-0,9%)

TNS Media Korea

2nd episode
Nationwide: 10,2% (-0,5%)
Seoul: 11,4% (-2,1%)

SBS Gentleman’s Dignity – ratings AGB: 12,8% (Nationwide) / 14,6% (Seoul) ratings TNS: 12,1%(Nationwide) / 15,2% (Seoul)

Source: AGB, TNmS via jordi@soompi + asianwiki

Shared by: spreadjyjlove + PigJaeBoo_VN

[TWITTER] 120519 Jaejoong Twitter Update

Photobucket
[E-TRANS] @mjjeje: Cutie Boy http://pic.twitter.com/bTT5J95b

[V-TRANS] @mjjeje: Cậu bé dễ thương http://pic.twitter.com/bTT5J95b

Photobucket
Photobucket

[E-TRANS] @mjjeje: It’s so cute ㅎ http://pic.twitter.com/fJX95KEW

[V-TRANS] @mjjeje: Nó rất dễ thương ㅎ http://pic.twitter.com/fJX95KEW

Photobucket

Source: @mjjeje

E-Translated and Share by: 9090TheAiiRzYJ
V-Trans and Share by: PigJaeBooVN