Archive | Tháng Mười 2015

[02.10.2015] PFC Kim Jaejoong tại buổi lễ Khai mạc Đại hội Lục quân lần thứ 13

 photo 3530532958_b02318ab.jpg

 photo 3530532958_bf0a67f2.jpg

 photo 3530532958_eb2d7254.jpg

 photo 3530532958_86aeb049.jpg

 photo 3530532958_9ef151d9.jpg

 photo 3530532958_36442ee8.jpg

 photo 3530532958_1fd92a6b.jpg

 photo 3530532958_c19622b0.jpg

+++

The little girl gave to Jaejoong a letter of encouragement.xD

Credits: As tagged
Shared by:
JYJ3

Shared: PigJaeBooVN

Advertisements